петък, юни 21, 2024
Начало > Бизнес Новини > Вик Услуги – Подмяна на водомер

Вик Услуги – Подмяна на водомер

Трябва ли да се обърнем към инкасатор или пък директно към ВиК дружеството, което да ни извърши ВиК услуга, когато ни предстои ремонт и подмяна на водомера? Това е наистина един от най-често задаваните въпроси, но които днес ще се опитаме да намерим най-правилния отговор. Смяната му е една висока отговорност на стопаните на жилищни и индустриални сгради. Като се има предвид, че това е един от най-важните измервателни уреди, без които няма как да ползваме чиста питейна вода, то е определящо и да имаме винаги изправен и правилно отчитащ такъв. При нужда от подмяна е важно да се изпълнят няколко важни стъпки. Първата е свързана с установяването на това дали водомера е повреден или поради периодичната му проверка и задължителна смяна на всеки десет години са необходими ефективни действия. По правило съобразно изискванията и клаузите в подписания с ВиК дружеството договор, за извършване на услуга, задължително трябва да се направи метрологичен анализ на състоянието на всеки водомер, който е експлоатиран минимум десет години. Поради неправилно отчитане и амортизация със сигурност ще се наложи неговата подмяна.

В случая от ваша страна не са нужни никакви действия освен да наемете лицензирана фирма, която да предлага подмяна на водомер, в района в който живеете. Това ще спести доста време и нерви, тъй като специализираните в тази област фирми са напълно наясно с основните действия по демонтажа, монтажа и узаконяването на нов водомер. Разбира се, че подмяната на този измервателен уред трябва да бъде контролирана. Поради това се съставят протоколи, в които задължително се описват показанията от стария водомер. Така няма да се налага да ви бъдат начислявани служебни сметки, които могат да бъдат във ваш ущърб. Протокола се съставя в три екземпляра като един остава за вас, втори за фирмата извършила подмяната на водомера и трети, който лицензираната компания доставя на ВиК дружеството.

Както знаете на водомерите се поставят пломби със специални номерирани, които са притежание на водопроводните дружества. Всеки лицензиран водопроводчик може да изисква такива за да извърши подмяната на водомера на своя клиент. Документалното оформление на този детайл също не е от вашата компетентност и фирмата, която сте наели ще извърши това, съобразно предписанията за монтаж и узаконяване на нови. Пломбата не бива да бъде отстранявана от неквалифициран майстор или от самите вас, защото това може да се счете като неправомерно действие и да отнесете сериозна глоба. Затова при нужда от подмяна на измервателния уред е редно да се свържете с лицензиран да предлага такава услуга водопроводчик и ВиК фирма.

Вижте повече за Вик Услугите на този адрес – > https://www.hifiexpo.bg/vik-biznes/