вторник, юли 16, 2024
Начало > Финансови Новини > Какво представлява патента на изобретение?

Какво представлява патента на изобретение?

патент

Този, който има право да подаде заявка за издаване на патент е създателя на изобретението както и негов правоприемник. Когато се отнася за заявяване на национално ниво то това, което следва да имате предвид е, че трябва да имате постоянен адрес в Република България. Освен това се спазват и някои ключови процедури, които ви дават право на защита, когато става дума именно за удовлетворяването на личните ви и икономически интереси. Каква за заявка за патент цена и управление ще заплатите предстои да споделим в днешната тема.

Основни детайли, с които е добре да сте предварително запознати

Не всеки считащ себе си за изобретател може да регистрира патент. Дори да ви харесва да правите някакви технологични неща то това не ви прави изобретател. Все пак е редно труда, който създавате да има някаква стойност, да е иновативно решение, което може да бъде вградено в промишлеността с оглед спестяване на ресурси.

При заявяването е необходима пакет от данни, които се представят в Патентното ведомство. Те съдържат:

  • Доказателства, че лицето подаващо заявката е изобретател или негов правоприемник;
  • Предоставяне на документ, че е постоянно пребиваващ и с местожителство в страната;
  • Да бъде изготвена експертиза, че въпросното изобретение е действително такова и от прилагането му в определен индустриален сектор ще се наблюдават съответните ползи;
  • Експертизата следва да бъде придружена от реферат с чертежи, анализи, описание на същността на изобретението;
  • Предоставяне на доказателства, че това е ваш труд и не е аналог н нечие друго изобретение.

Самата процедура е доста тромава, но реално това е налага предвид всички проучвателни и аналитични действия, които следва да бъдат проведени с оглед на претенциите на заявителя. Като дата за издаване на патента се приема датата на подаване на заявката. Едва след като бъде издаден протокол за допустимост то вече можете да се възползвате от всички приоритети на патентованото изобретение.

Кога е нужно да наемете консултантска фирма?

изобретател

По принцип голям процент от заявителите предпочитат да се възползват именно от такива консултантски услуги, тъй като преди всичко това е важна услуга, благодарение на която можете да си гарантирате експедитивност при обработка и попълване на документите, прецизност и елиминиране на евентуални пропуски и грешки.

Като добра опция използвалите такива услуги определят наемането на консултанти, които реално се ангажират с всички процедури по изпълнение на подготовката на документите, представителство, подпомагане изготвянето на експертиза и реферат. Накратко така ще си спестите доста главоболия и нерви, които са свързани освен това с допълнителни разходи както и загуба на ценно време.

А необходимостта от издаването на патент е ясна. По този начин защитавате труда си от неправомерно използване и кражби. Имайте предвид, че при някой високотехнологични иновативни решения създателите им получават доста добри дивиденти от това, че определен сектор в промишлеността е внедрил това ноу хау. Ето ви основателни причини да се задействате максимално бързо и да се възползвате от експертни услуги, които:

  • Ще предоставят професионална консултанция;
  • Ще съдействат за подаването на заявката;
  • Ще изготвят целия набор от документи, които са нужни на Патентното ведомство;
  • Ще напомнят за плащането на тарифи и други такси.

На една приемлива цена си осигурявате партньор, който ще ви научи да управлявате правилно патента, който притежавате с цел максимална икономическа облага.

Цени за услугите

Патентното ведомства работи по утвърдени тарифи. В зависимост от спецификата на изобретението се заплаща годишна такса по достъпен ценоразпис в сайта на ведомството. Що се отнася до цените на консултантските услуги то имайте предвид, че се касае за такива, които се определят на индивидуален принцип.

Стойността на услугата зависи не само от самото изобретение, но и от пакета услуги, които ще бъдат извършени от консултантите. Напълно оправдани са парите, които се инвестирате, защото това би спестило отлагания на регистрацията, извършване на корекции по реферата или други причини, които могат да ви костват пари.