петък, май 24, 2024
Начало > Други Новини > Кога се налага водомера ни да бъде подменен с нов – Вик Услуги – част 1

Кога се налага водомера ни да бъде подменен с нов – Вик Услуги – част 1

Характерно за потребителите на ток и вода е това, че задължително с изграждането на една сграда се създават партиди и се монтират такива измервателни уреди. Всеки стопанин има в дома си водомер, който е поставен на входа на системата и неговата роля е да се отчита месечното количество разходвана вода. Има обаче няколко съществени причини за да потърсим ВиК услугата подмяна на водомер. Както знаете при сключването на договор за създаване на партида има изрична клауза, която указва, че водомерите следва да бъдат подменяни на всеки десет години. Това се прави с оглед избягване на сериозни аварии и изхабявания. Както всеки друг уред и водомера би дал някакво отклонение от правилното отчитане особено ако водата например е по –твърда и варовита. Това са симптоми, че за да отчете правилно ползваната вода от домакинството е важно през определен период от време да ползвате лицензирани фирми, които имат право да извършват подмяна на водомерите. Тъй като този измервателен уред ежедневно е подложен на натоварване то безспорно имайте предвид, че е възможно и преди настъпване на десет годишния период за неговата подмяна да се наложи да предприемете такива действия. Дори при най-малкото съмнение, че водомера отчита повече или по-малко е добре да сигнализирате доставчика на вода и съответно да бъде направено предписание за подмяна.

Третата основна причина за смяната може да бъде под формата на някаква механична повреда, която е предизвикана от различни фактори. Това може да е земетресение, наводнение от съседи, както и всякакви други форсмажорни обстоятелства. В интерес на потребителя е водомера да бъде подменен за да може да се отчита реално използваното количество вода. А процедурата по смяната на един измервателен уред с друг се извършва единствено от лицензирани от ВиК дружеството фирми, които разполагат с опитни екипи и доверени професионалисти. Самата подмяна на водомера отнема не повече от час. Всъщност повее време отделят водопроводчиците за попълването на документите по самото узаконяване на измервателния уред и неговото пломбиране, отколкото самото техническо изпълнение по демонтаж и монтаж на новия водомер. Предимството на наемането на фирма, извършваща такива ВиК услуги се дължи най вече на това, че всъщност наистина си спестявате време и пари, които в друг случай ще трябва да инвестирате в търсене на опитни и квалифицирани специалисти от самото ВиК дружество. А гарантираме, че с лицензираните компании и водопроводчици няма да имате никакви организационни ангажименти освен този да подпишете направените протоколи за приемане на подмяната и плащането на съответната такса за извършената ВиК услуга.

Можете да прочетете повече за ВиК услугите и техните цени в тази статия.