понеделник, април 22, 2024
Начало > Бизнес Новини > Какво представляват изкопите и защо са важни при изграждане на нови обекти

Какво представляват изкопите и защо са важни при изграждане на нови обекти

изкопи

Неизменна част от всеки строителен процес са изкопните дейности. Независимо дали ще се полагат кабели, ще се изгражда паркинг, сграда ниско или високо строителство то определено това, от което се нуждае всеки предприемач е именно направата на изкопи. Често виждаме в столицата заградени терени, на които стои информационна табела за предстоящия обект, който ще се появи след известен период от време. А първите машини, които влизат в загражденията са именно багери, челни товарачи и самосвали, чиято мисия е да проведат възложената изкопна работа София. Услугата е основна и се провежда еднократно при конкретни обстоятелства. Прави впечатление, че не се инвестира в скъпата строителна техника, а се наемат фирми, които предоставят такива услуги. Ако се питате какви са причините за това то днес ще ви разкажем малко повече за изкопните услуги и за това как в София да наемете фирми, които могат да ги извършат коректно и качествено.

Роля на изкопните работи по строителните обекти

Изкопите се определят от строителните експерти като работи, които са технологични и известни като нулев цикъл. Реално направата на изкопи не е свързано само с отнемане на земни маси, изравняване на терени и почистване. Качествено проведената фаза е от значение за полагането на фундаменти, изграждане на основи и предвиждане на последващи мероприятия, които касаят здравината на обекта или сградата. Реално това е работа, от която се нуждае всеки новоизграждащ се обект, която е пряко свързана с бъдещи конструктивни операции. А това съгласете се е от изключителна важност за строително-ремонтната дейност.

Земекопни Операции

Екипите, които предлагат провеждането на изкопна работа в София са специализирани в извършването на такива услуги. Те разполагат с:

  • Надеждна и доказано здрава техника и машини, които подпомагат процеса за направа на изкопите;
  • Обучени оператори, които са компетентни за боравене с такива машини и техника;
  • Професионална компетентност на специалистите, които ръководят провеждането на изкопната работа.

Не всяка машина и оператор са годни за да бъдат извършени такива дейности. Характерно за нуждите на всеки обект, специфика на работата и мисията, която следва да бъде изпълнена е необходимо да бъде създаден план за изпълнение на възложената услуга. Процеса на извършване на изкопните дейности наистина трябва да бъде съпоставим с индивидуалните характеристики на предстоящата строителна операция. На строителната площадка се прави оглед, съставя се планиране на дейностите и едва тогава се преценя какъв вид изкопна машина следва да бъде пусната за направата на изкопи в обезопасителните заграждения.

Видове изкопи

Най-общо работата, която е свързана с направа на изкопи е в основата на това да бъдат поставени основите на грубия строеж на една сграда и обект. Нулевия етап както още е популярно да се наричат изкопните работи са свързани с редица конструктивни и технологични операции. В зависимост от етажността на сградата и вида на терена могат да се наложат провеждане на изкопни услуги, които са в особено големи мащаби. Те биват:

  • Подготовка на терена;
  • Разчистване на храсти, дървета;
  • Отводняване на терена;
  • Изравняване на денивелацията;
  • Изкопаване на яма с определени размери;
  • Отнемане на земни или скални маси и извеждането им от изкопа за направа на фундамент на сградата.

Независимо от това дали се строи в София сграда ниско или високо строителство това, което е необходимо да се има предвид е, че без изкопни работи е немислимо да се поставят основите на обекта. Първи на строителната площадка стъпват багери, челен товарач и самосвал, които като една бойна единица бързо се справят с поетия ангажимент. След като бъде направен изкоп при съответните правила това, което е необходимо да се вземе предвид е неговото укрепване с цел да не се получи свличане на земни маси и затрупване на направената яма. Това е задължително, тъй като така се осигурява дълъг експлоатационен период на сградата.