петък, май 24, 2024
Начало > Бизнес Новини > Какво представлява географското означение и за какво служи?

Какво представлява географското означение и за какво служи?

географска карта

Географските означения се разглеждат като два вида. Това са географски указания и наименование за произход. Териториалния обхват на този тип интелектуална собственост се конкретизира с това, че ви дава възможност съобразно спецификата на един регион да си гарантирате защита на продуктите, които се произвеждат при конкретните условия, които са специфични, уникални и неповторими за конкретното географско място. Какво представлява наименованието за произход? За какъв период от време са валидни? Каква е разликата с географско указание? В днешната тема ще обърнем внимание на всички тези въпроси, които биха ви помогнали в това да можете да регистрирате определен тип продукти като характерни за съответния регион, в който те се произвеждат.

Основна информация

За регистрирането на географски означения от IPconsulting предоставят на клиентите си квалифицирана, професионална помощ. Това идва да покаже, че имате на разположение възможността да си подсигурите потенциал от опции и решения, които са благоприятни относно спестяването на пари, нерви, усилия и риск от откази, поради неправилно подадени заявки и документи.

За да си изясните необходимостта от заявяването на този тип интелектуална собственост предстои да споделим какво именно представляват термините, които се отнасят до географските означения и техния обхват на приложимост. Важно е да се направи разлика между наименованието за произход и географското указание.

Когато говорим за наименование за произход става въпрос за:

  • Наименование на страна, местност, регион;
  • Определената територия служи за означаване на стока или продукт, произвеждана в пределите;
  • Взимат се предвид различни условия, среда, природни и човешки фактори;
  • Характеризира се с пряката връзка на региона и свойствата на продукта.

Под формата на наименование на продукта могат да се регистрират определени видове храни и напитки, които са характерни за конкретната местност, град, регион или друга територия.

При географското указание се има предвид самия географски произход на стоката и тя да притежава съответните качества, които са характерни за определения регион, където тя се произвежда.

Кой има право да регистрира географско означение?

регион

Говорейки за права, които имат отношение върху конкретен продукт се имат предвид редица обстоятелства и това, кой може да се възползва от тях. Като заявители на такъв тип интелектуална собственост се считат всички физически или юридически лица, които извършват определен тип производствена дейност на територията, за която ще се регистрира географско означение на стока или продукт.

Реално тук не става въпрос за изрични собственици, а за негови ползватели. Това, което е особено важно да споделим за този тип интелектуална собственост е, че няма фиксиран срок. Реално регистрацията се прекратява, когато бъде прекратена и връзката на стоката със средата, в която е била произвеждана.

Когато промените местоположението на производство то и географското означение отпада предвид факта, че вече няма съществуваща връзка с определения регион и произвеждания продукт.

При регистрирането на географски означение споменахме, че е добре да се вземат под внимание възможността да се използват консултантски услуги, благодарение на които издаването на удостоверение би се придвижило в по-кратки срокове отколкото, ако сами решите да се заемете с тази задача.

Ползи от наемането на консултанти

Консултантите по интелектуална собственост има съществена роля, когато става въпрос за представителство и подаване на заявки, които се отнасят до това да можете да се възползвате от редица обстоятелства, които се отнасят до:

  • Обработка на документи;
  • Коректно попълване на заявки;
  • Представителство в Патентното ведомство;
  • Защита при нарушения и други.

Това са аспекти, които са изключително важни и решаващи що се отнася именно до спестяването на време, усилия и разходи. Този тип услуги се налагат като изключително удобни и ефективни по отношение на спазване на процедурата относно заявяването на изключителна права върху конкретната интелектуална собственост било то марка, патент, географско означение или друго.